مجله مطالعات عرفانی- درباره نشریه
بیوگرافی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه کاشان به منظور گسترش مرزهای دانش ، افزایش اطلاعات وپژوهشهای علمی ، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در زمینه مسائل ومباحث عرفانی ، شناساندن فعالیت های علمی پژوهشگران وتوسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور ، از تابستان سال 1384 مجله تخصصی مطالعات عرفانی در زمینه سنت عرفانی ادیان مختلف منتشر کرده است این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام WWW.ISC.gov.ir و در بانک اطلاعات نشریات کشور: WWW.magiran.com و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی WWW.SID.ir نمایه می‌شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مطالعات عرفانی:
http://s-erfani.kashanu.ac.ir/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب