تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس دفتر مجله : کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

کدپستی ۵۱۱۶۷- ۸۷۳۱۷  - دفتر مجله مطالعات عرفانی

E-mail: mo-erfani@kashanu.ac.ir

تا اطلاع ثانوی، به دلیل حضور نداشتن در دفتر مجله، لطفا فرم ذیل را تکمیل کرده و در قسمت پست الکترونیکی، آدرس ایمیل مجله mo-erfani@kashanu.ac.ir  را وارد کنید.
با تشکر