تفسیر غزلی از مولوی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، یکی از غزل‌های مولوی تفسیر شده است. به عقیده نویسنده، این غزل مثل بسیاری از غزل‌های مولوی دارای وحدت عاطفی است، و همین امر سبب پیوند معنایی میان ابیات و رفع ابهام از پاره‌ای از آن ابیات می‌گردد. نویسنده با استفاده از روابط بینامتنی و زمینه ذهنی مولوی سعی کرده است مبهمات بیت‌ها را روشن کند و پیوند معنایی ابیات را علی‌رغم گسستگی ظاهری آن‌ها توضیح دهد و از این طریق وحدت عاطفی غزل و اندیشه مترتّب بر آن را کشف کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Interpretation of a Ghazal by Rumi

نویسنده [English]

  • T Poornāmdāriān

چکیده [English]

In the present paper, one of Rumi’s Ghazals has been interpreted. According to the author’s view, this Ghazal like most of the other Rumi’s Ghazals has emotional unity. So this point makes connection in the meaning among verses and at the same time clears ambiguity of some verses. The author has attempted to illustrate ambiguous verses and meaning linkage between them in spite of their apparent rupture, by aid of Rumi’s mental background and intertexual relations, and thereby reveal the emotional unity of the Ghazal and the idea on which is based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumi’s Ghazals
  • Ghazal Interpretation
  • Mystical Ghazal
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 45-60
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401