آموزش درخواست همانندجویی در ایرانداک

به اطلاع  نویسندگان محترم نشریه مطالعات عرفانی میرساند ابتدا مقاله خود را در سامانه همانندجویی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) به نشانی https://tik.irandoc.ac.ir ثبت و سپس نتیجه آن را در صورتی‌که میزان مشابهت آن زیر 15 درصد باشد، به همراه مقاله و سایر ضمایم در سامانه نشریه بارگذاری نمایید.

ایمیل نشریه:  mo-erfani@kashanu.ac.ir

راهنمای درخواست مشابهت یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)