راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم ضمن تشکر جهت ارسال مقاله به نشریه علمی مطالعات عرفانی، بر اساس ابلاغیه وزارت علوم، این نشریه پس از اتمام مراحل داوری و در صورت پذیرش نهایی مقاله، از نویسنده یا نویسندگان جهت تأمین بخشی از هزینه ­های ویراستاری و صفحه آرائی و... مبلغ 2500000ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) دریافت خواهد کرد.

به استحضار میرساندمبلغ فوق را به شماره شبای IR260100004001074303025304 بنام حساب تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه کاشان نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شناسه واریز 325120002140031639735100323000 به نام مجلات علمی واریز نمایید و تصویر فیش واریزی را در قسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده مسئول ارسال نمائید.

باتشکر