درباره نشریه

دانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه کاشان به منظور گسترش مرزهای دانش ، افزایش اطلاعات وپژوهشهای علمی ، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در زمینه مسائل ومباحث عرفانی ، شناساندن فعالیت های علمی پژوهشگران وتوسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور ، از تابستان سال 1384 مجله تخصصی مطالعات عرفانی در زمینه سنت عرفانی ادیان مختلف منتشر کرده است این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام WWW.ISC.gov.ir و در بانک اطلاعات نشریات کشور: WWW.magiran.com و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی WWW.SID.ir نمایه می‌شود.