حضور الهی(شخینا) در سنت یهود

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

این مقاله در راستای آشنایی با تعالیم سنتی یهود درباره نحوه ارتباط خداوند با عالم نوشته شده است. ابتدا تصویری از حضور مادی و ملموس خدا بر اساس کتاب مقدس ارائه گردیده، و سپس مفهوم این حضور که عالمان تلمودی(ربی ها) از آن به شخینا تعبیر کرده اند، در تلمود بررسی شده است. در پی دستیابی به راه حلی بر معضل تناقض در آموزه ها یعنی حضور تجربه شونده و تعالی خداوند، تفسیرها و آرای شماری از فلاسفه یهود در قرون وسطی مرور شده است. افزون بر آن، با بررسی آثار برجسته عرفانی آن دوره، به تبیین جایگاه شخینا در عرفان و نیز غایت حضور خواهیم پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Divine Presence (Shekhinā)in the Judaic Tradition

نویسنده [English]

  • N.S Shāhangiān

چکیده [English]

The present article is written towards learning of the Jewish traditional teachings on the God’s way of relation with the world. At first an image of His perceptible presence based on Bible has been presented, then the meaning of this presence named Shekhinā by Talmudi scholars i.e. Rabbis examined. To find a solution for contradiction of the doctrines, that is the presence of God who is experienced and His transcendental, of some Jewish philosophers, commentaries and viewpoints in the Middle Ages reviewed. Furthermore by review the outstanding mystical works of that era, the situation of Shekhinā in Qabbālā and final end of the Absolute Reality presence have been illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judaism
  • Shekhinā
  • Bible
  • Sefira
  • Qabbālā
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 91-114
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401