پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سپهری

نویسنده

* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوکان، گروه زبان و ادبیات فارسی، بوکان، ایران

چکیده

درون گرایی و دعوت به آرامش در دامن طبیعت را می‌توان مهم ترین ویژگی شعر او دانست؛ این بینش، ملهم از دو ویژگی بسیار مهمِ اندیشه اوست: عرفان و رمانتیسم؛ به عبارت دیگر، تلفیقی از عرفان و رمانتیسم در شعر او به چشم می‌خورد؛ اما همان گونه که عرفان سپهری، همان عرفان شناخته شده ایرانی ـ اسلامی نیست، رمانتیسم او نیز کاملاً با اصول این مکتب هم‌خوانی ندارد. در این مقاله، نخست، ضمن تحلیل نگرش نویسندگان درباره سپهری، رویکرد عرفانی و سپس دیدگاه‌ رمانتیک بررسی می شود، و سرانجام، پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر و اندیشه او تبیین می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Mysticism andRomanticism in Sepehri’s Poetry

نویسنده [English]

  • H Mikāeili

چکیده [English]

The introversion and call to tranquility can be regarded as the foremost characteristics of sepehri’s poetry. This approach is inspired from two important features of his thought: Mysticism and Romanticism. In other words, a combination of mysticism and romanticism is evident in his poetry. But Sepehri’s mysticism framework does not totally conform to well-known pattern of Iranian and Islamic mysticism and nor does his romantic approach to the principles of this literary school.
In the present article, in addition to analyzing scholar’s various views regarding Sepehri, his mystical approach and romantic thought will he studied, then, the relation between mysticism and romanticism in his poems and ideas illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Contemporary Persian Poetry
  • Sepehri’s Poem
  • Mysticism
  • Romanticism
دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11
11
فروردین 1389
صفحه 273-294
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401