بطن اول مثنوی، هنر داستان پردازی مولوی

نویسنده

چکیده

مولوی از داستان‌پردازان بزرگ ادب فارسی است که هنر داستان‌گویی او در مثنوی بسیار جالب، درس‌آموز و در مواردی نو و قابل مقایسه با شیوه‌های داستان‌‌پردازی نوین در مغرب زمین است. در این مقال، با توجه به فرضیه یاد شده، به بیان و تحلیل چند داستان مشهور از مثنوی ‌پرداخته می‌شود و هنرهای پیدا و پنهان داستان‌پردازی و شخصیت‌سازی صاحب مثنوی معرفی می‌شود. در این میان، نویسنده می‌کوشد هنر مولوی را در ایجاز، فضاسازی، گفت‌و‌گو، و بیان ما فی الضمیر به شیوه تداعی آزاد یا جریان سیّال ذهن، بیشتر از سایر هنرها نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The First Layer of Mathnavi The Art of Molavi’s Story-telling

نویسنده [English]

  • Ali Reza Zakavati

چکیده [English]

The use of fiction for expressing mystical meanings has started with Sanaee, and reached its climax with with Mowlavi’s Mathnavi. On one hand, Mowlavi follows the holy Quran in telling stories, and focuses on one story in different places and situations. Because of this, like the holy Quran, Mathnavi has several layers which starts from the first layer, and while telling the story, displays the other layers. On the other hand, like westerm novelists, he develops a story through dialogue in which he offers descriptions of time, places and characters. Another thing that makes Mowlavi’s works similar to the works of modern writers is leaving the mind to the stream of consciousness. Theses points are studied in this article with some evidences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathnavi
  • Mowlavi
  • telling stories
  • dialogue
  • the stream of consciousness
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
5
فروردین 1386
صفحه 54-68
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401