نگاهی دیگر بر یکی از ابیات مثنوی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

برترین شیوه شرح و تفسیر متون عرفانی- و در این‌جا به‌طور مشخص مثنوی مولانا- جستجوی معنای نهفته در متن از خلال دیگر بخش‌های آن، دیگر آثار ادیب عارف و آثار عرفای ماقبل اوست. چنین شیوه‌ای علاوه بر این که شرح متقنـی از متن به‌دست خواهـد داد، گـاه ما را با جلوه‌های تازه‌ای از معـنا و ژرف ساخت‌های دیگر متن روبه‌رو خواهد کرد. این مقاله نگاهی دیگر است به یکی از ابیات مثنوی مولانا با توجه به معنای اصطلاحی واژه «قدرت» در آثار عرفای پیش از او و نیز آثار دیگر وی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Another Look at a Couplet of Mathnavi

نویسنده [English]

  • Samira Qayyumi

چکیده [English]

The best way of explanation and interpretation of mystical texts – here especially regarding Molana’s Mathnavi – is searching the hidden meaning of the text through other parts of it and other literary mystical works, especially those that were before him. This way besides giving us a certain interpretation of the text, will sometimes confront us with new manifestations of meaning and other underlying structure of the text. This article is another look at one of the couplets of Molana’s Mathnavi by considering the idiomatic meaning of omnipotence in mystics’ works before him, and also other works of Molana himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • omnipotence
  • Wisdom
  • world of omnipotence
  • world of wisdom
  • Unseen and Visible worlds
دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5
5
فروردین 1386
صفحه 119-130
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401