معراج شاعران

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

معراج، با تمام گستردگی معناییش جایگاه ویژهای در اعتقادات مسلمانان دارد. پیامبر گرامی اسلام(ص) که در اوج صفا و پاکی بود، معراج منحصر به فردی را درک کرد که در بالاترین و کاملترین شکل قرار داشت. از آنجا که پس از او کسی به مقام والایش دست نیافت، تجربه چنین سفری برای دیگران میسر نگردید، ولی انسانهایی که تلاش کردند با قطع دلبستگیها و تعلقات دنیوی از اسارت روحشان بکاهند، موفق گردیدند پروازهای روحانی را تجربه کنند که برای دیگران روی نداده است. از زمره این افراد، شاعران عارف هستند که در شعرشان از عروج روحانی و سفرهای ملکوتی خود سخن گفتهاند. در آثار شاعران برجسته عارف(سنایی، نظامی، عطار، مولوی، حافظ) اشعار فراوانی به چشم می خورد که در آن شاعر معراجهای روحانی خویش را بیان میکند و نشانگر عروج شاعر به درجات بالا و سیر در ملکوت و دیدن کروبیان است و این مقام را در بررسی آثار این شاعران میبینیم و در این گفتار بررسی میکنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Ascension Poets

نویسندگان [English]

 • Eshaq Toghyani
 • Zohre Najafi

چکیده [English]

In all its meaning the term ‘ascension’ has a special place in Muslim’ beliefs. Prophet Muhammad, peace be upon him, who was at the highest point of purity and piety acquired a unique ascension in its highest and the most complete form.
As no one has reached the Prophet’s position after him, no human could experience such kind of divine journey. However, some humans who tried to remove worldly concerns and desires from their souls succeeded in getting spiritual ascensions which did not take place for others. Mystic poets are among those people who spoke of spiritual ascension and heavenly Journey. In the works of distinguished poets like Sanayi, Nezāmi, ‘Attār, Mowlānā, and Hāfedh, there are a lot of poems in which they describe their spiritual ascension. This show the poets’ ascending to the highest stations, wayfaring to the angelic realm and seeing the Cherubim. In this article, this subject is studied is studied according to the works of the mentioned poets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ascension
 • Mysticism
 • Poet
 • Persian poem
 • angelic realm
 • world of sanctity
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401