فرقه‌های صوفیه تا روزگار کشف المحجوب هجویری

نویسنده

چکیده

در میان متون اولیه صوفیه، نخستین اثری که در آن از فرقه‌های صوفیان سخن گفته شده است، کشف المحجوب هجویری، از آثار قرن پنجم هجری است. هجویری (م: حدود 470) در یکی از ابواب این کتاب، صوفیان را دوازده فرقه معرفی کرده و محوری‌ترین اصل اعتقادی عملی آنان را شرح داده است. برای بعضی از محققان تصوف و خوانندگان کشف المحجوب این سؤال پیش آمده است که آیا این فرقه‌ها در واقع وجود داشته‌اند، یا هجویری در تألیف کتاب خود چنین ترتیبی را سامان داده است؟ نوشته حاضر جست و جویی درباره فرقه‌های صوفیه در قرون اولیه، شناسایی دوران حیات آنان و یافتن پاسخی برای آن پرسش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mystical sects Until the time of Hojviri

نویسنده [English]

  • m abedi

چکیده [English]

The first book among early mystical fexts to discuss mystical sects is Hojviri's kashf Al-Mahjub. This work was created in the fifth century (A.H). Hojviri (b. Circa 470) classifies sufis into twelve sects in one part of his work and explains their basic belliefs. The question raised by some readers of this text is whether these sect existed at all at that time. The present paper attempts to explore past sufi sects to help answer this question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mystical sects
  • Kash Al – Mahjub
  • Hojviri
  • Mysticism
  • Sufism
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
3
فروردین 1385
صفحه 31-52
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401