قافیه‌اندیشی مولانا

نویسنده

چکیده

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی، با سرودن اشعار خود ـ که گاهی آن را قافیه‌اندیشی نامیده ‌است‌ ـ دل‌های مردم جهان را تسخیر کرده‌ است. .بعضی کسان پنداشته‌اند که هر کجا مولانا از قافیه‌اندیشی و تکرار ارکان عروضی به ستوه آمده و از آن اظهار دلتنگی کرده ‌است منظورش نفی لزوم وزن و قافیه برای شعر بوده‌ و این دو رکن اساسی شاعری را که تا روزگار ما هیچ یک از پیشینیان منکر ضرورتشان نبوده‌اند، چندان لازم نمی‌دانسته‌ است. در این گفتار با شواهد و دلایل گوناگون نشان داده ‌می‌شود که مولانا نه تنها هیچ‌گاه شعری بدون وزن و قافیه نسروده، بلکه برای آن اهمیت و ارزش مضاعف قائل بوده ‌است و غور وتأمّل او در دواوین شاعران عرب‌زبان و پارسی‌گوی، سرودن شعر موزون و مقفّی را چنان با طبع او آمیخته که هزاران بیت شعر عالی و بی‌همتا بدون کم‌ترین تکلّف و تصنّع بر زبان او جاری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In the name of God Mawlana's Thinking of Rhymes

نویسنده [English]

  • m Nourian

چکیده [English]

I am thinking of rhymes, and my sweet heart sayes to me ''Do not Think of aught except Vision of me.''
Mawlana Jalal-addin Mohammad Balkhi, then Rumi, has conquered the hearts of people all over the world with his poem, which he sometimes refers to as ''thinking of rhymes''.
Some people think that if Mawlana expresses dissatifaction with rhymes and rhythms it is because he thinks they are not essential for the writing of poetry, while all scholars of the field, until quite recently, have emphasized the significance of these two basic elements of poetry.
The purpose of this article is to show that Mawlana has in reality attached great importance to rhymes and rhythms, as revealed in all his great works. His deep knowledge and exposure to the vast literature of Arabic and Persian literature had influenced him so much so that he spontaneously produced thousands of excellent lines of poetry all with varied rhymes and rhythms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mawlana
  • Poem
  • Rhyme
  • Rhythm
دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3
3
فروردین 1385
صفحه 63-72
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401