نامه سعدالدین حمویه به عزالدین مروزی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

سعدالدین حمویه یا حموی (586- 650) از صوفیان بزرگ قرن هفتم است، از جمله آثار باقی مانده از او، نامه هایی است که او به مریدان خویش می نوشته است. یکی از این نامه ها، نامه کوتاهی است به عزالدین مروزی که هویت او برای ما شناخته نیست. اما چون از سوی سعدالدین «امام و فرزند خوانده شده، معلوم می گردد شخصیتی برجسته و از نزدیکان سعدالدین بوده است. این امه که گویا پاسخ به نامه عزالدین باشد، در سال 639 هجری نوشته شده است. مضمون این نامه توصیه های اخلاقی ـ عرفانی است که نوعاً مشایخ به مریدان خود می‌کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

S'ad al-Din Hamawi's letter to (Ezz al-Din) Marvazi

نویسنده [English]

  • n Pour Javadi

چکیده [English]

S'ad Al-Din Hemawi (586-650) is one of the great Sufis of seventh century. His existed works in clude include some letters to his disciples. One of which is a short letter to Ezz al-Din Marvazi, of whom we know nothing. He must have been a great scholar and a relative of sa'd since he calls him "Imam" and "Son" in the said letter .This letter which is written in 639(A.H.), includes valuble moral advice and mystical instructions typical of Sufis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sa\'d Al-Din
  • Marvazi
  • Letters
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401