درنگی معناشناختی پیرامون واژه لاابالی در ادب و حدیث و عرفان

نویسنده

چکیده

از واژگان پربسامد درمحاورات عرفی و ادبیات کلاسیک و متون مرتبط با عرفان و تصوف، که چه بسا موجب کژتابی در بهره‌جویی از آن شده‌ـ واژه لاابالی است. این عنوان از زبان عربی به فارسی آمده و از معنای ترکیبی و اسنادی به معنای جامد و افرادی گراییده است. با عنایت به ریشه‌داری اصطلاحات و عناوین رایج تصوف و عرفان اسلامی در آموزه‌های دینی، جست‌وجو از خاستگاه اصلی عنوان یاد شده و کاربرد آن درباره خداوند از سویی، و نسبت به سالکان راه از دیگر سو، نیز لزوم تلاش معناشناختی در چگونگی تحوّل مفهوم آن در ادبیات و عرفان اسلامی، و توجیه خردپذیر صدق آن بر ذات اقدس ربوبی، زمینه‌ها و موضوعات اصلی نوشتۀ حاضر را تشکیل داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Semantic Study of “Lā obāli” in Persian & ‘Arabic Literature, Hadith, and Mysticism

نویسنده [English]

  • a Movahhedi Moheb

چکیده [English]

One of the frequent words in common conversations, classic literature, and mystical texts is considered to be the word “Lā obāli”(originally means impulsive) which has recently been applied inappropriately. This word is taken from Arabic into Persian. Through the years, it has changed from a synthetic word to a single word with a specific meaning. Regarding etymology of mystical words in religious teachings, this study has attempted to find out the main origin of the aforementioned word. It has also examined the application of this word when describing God and truth-seekers. Besides, necessity of semantic study of the word “Lā obāli”, history of its’ semantic change in mystical literature, and justification of its reference to God are investigated in the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lā obāli
  • Pradise
  • Hell
  • Hadith Qodsi
  • Attributes of God
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401