سعدالدین حمویه در مراد المریدین

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در سیر تطور عرفان اسلامی، قرن هفتم، به سبب تلاقی مشرب  های مختلف اهمیت ویژه-ای دارد. یکی از چهره های برجسته این دوره سعدالدین حمویه (م: 649 ﻫ. ق) است که علی-رغم جایگاه مهمش در عرفان اسلامی، اطلاعات زیادی درباره وی در دست نیست و هر منبعی که ما را در شناخت بیشتر او و پیرامونیان او یاری دهد، بی‌تردید از اهمیتی خاص برخوردار است.
مراد المریدین، نوشته نوشناخته خواجه غیاث الدین هبه الله ابن یوسف ابن ابراهیم، از نوادگان سعدالدین حمویه، زنده در اوایل قرن هشتم، در شرح احوال و زندگی شیخ حاوی اطلاعات دست اول و قابل اطمینانی در باب آرا و اندیشه های اوست که ضمناً مناسبات اجتماعی و خانوادگی، مشایخ و مریدان وی را هم معرفی می‌کند. به علاوه درباره بعضی از بزرگان عالم عرفان از جمله نجم الدین کبری و ابن عربی، علما و دانشمندان، چهره های تاریخی، شاعران و عده ای از صوفیان گمنام هم در آن مطالب مفیدی می توان یافت. این کتاب به زبان عربی است و تنها نسخه شناخته شده آن در قرن نهم کتابت شده است. این مقاله بعضی از ارزش های مراد المریدین را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sa‘d al-din Hamouyeh in Morād al-Moridin

نویسندگان [English]

  • S.A.A Mirbāqeri fard
  • Z Najafi

چکیده [English]

In the process of Islamic mysticism, the seventh century, because of the confluence of various mystical methods and viewpoints is of a special importance. One of the distinguished figures of the period is Sa‘d al-din Hamouye (d.649 Lunar) that in spite of his significant place in the Islamic mysticism, these is not sufficient information about him. Without doubt any scientific source which helps us to know him and his age better will be very important.
Morād al-Moridin, the new- known writing of khājeh Gheyāth al-Din Hebatollāh Ibn Yusof Ibn Ibrāhim, one of Sa‘d al-dins’ grandsons in the early eighth century, contains firsthand and reliable information concerning Sa‘d al-dins’ thoughts and viewpoints and introduces his familial and social relations as well as his masters and disciples. Besides it presents useful matters about some great mystics among them Najm
al-Din kobrā and Ibn ‘Arabi, Muslim scientists, historical figures, poets and several unknown Sufis. The only known version of the work, written in ‘Arabic, belongs to the nineth century.
The present paper introduces some values of Morād al-Moridin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Mysticism
  • Morād al-Moridin
  • Sa‘d al-din Hamouye
  • Sufis of the Seventh Century
دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9
9
فروردین 1388
صفحه 133-154
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401