طَوامّ، گونه‌ای نادر از کراماتِ اولیا

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

یکی از موضوعاتِ مطرح شده در عرفان و تصوّف اسلامی، مسئلۀ طبقه‌بندی کرامات و در نظر گرفتن اسماء و انواع، برای هریک از افعالِ ناقض عادت است. اربابِ سِیر و سلوک را در بابِ این انواع، و اسماءِ مربوط به هریک، اقوالی متعدد و فراوان است. انواع کرامات، در آغاز، در سه یا چهار طبقۀ کلی جای می‌گرفته است، اما به مرور، و هم‌زمان با پیشرفت و تکاملِ تصوّف، این انواع نیز، تا بیست و پنج قِسم افزایش یافتند. آنچه از تأمل در بابِ آرا و عقاید مشایخ اهل طریقت، درخصوص تعداد و انواع کرامات حاصل می‌شود، آن است که دربارۀ وقوع و ظهور برخی از این اقسام، میان اهل تصوّف اتفاقِ نظرِ کامل وجود داشته است. این وحدتِ نظر، سبب گردیده تا همه با یک نام، و یا عناوینی تقریباً یکسان، از این قِسم کرامات یاد نمایند؛ اما در بابِ بعضی دیگر از کرامت‌ها، این اتفاق نظر مشاهده نمی‌شود. انواع کرامات را در یک طبقه‌بندی کلی، به دو گروهِ «شایع و نادر» می-توان تقسیم کرد. درخصوص انواع شایع، اطلاعاتی فراوان در متون عرفانی موجود است، اما در بابِ اقسام نادر، به زحمت می‌توان از خلال منابع اهل تصوّف به آگاهی‌هایی دست یافت. یکی از این انواع نادر، «طَوامّ» نام دارد. طوام، به معنی بزرگ شدن و فربه شدن جسم است. در این مقاله، سعی بر آن است تا با تکیه بر این اسنادِ اندک شمار، کرامتِ موردِ اشاره معرفی و چگونگی وقوعِ آن بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tawāmm An Uncommon Type of Awliā’s Kerāmāts(miracles)

نویسندگان [English]

  • m Shari’at
  • a Hemmati

چکیده [English]

One of the topics, raised in Islamic Sufism and Mysticism and specially attended by Sufis, is presumed to be classifying kerāmāts (miraculous power of saints) and considering names and types of supernatural actions. Sufis are said to have various views about these actions, their types and their titles. Kerāmāts were originally sorted in three or four general kinds. But because of the development and evolution of Sufism over time, they were increased to twenty five subcategories. Examining perspectives of Sufi Sheikhs reveals that Sufis were in complete agreement about some of these types. This consensus caused different Sufis to choose rather similar entitles forthese kerāmāts. However, other kerāmāts do not seem to be agreed upon. For example, some Sufis may point to a kind of kerāmāt which is not found in the prominent scholars’ texts. Accordingly, kerāmāts may be divided in two main subclasses of “common and uncommon”. Data about the common category is assumed to be easily accessible, whereas one may hardly gain knowledge of uncommon subgroup through investigation of Sufi sources. One of the uncommon types of kerāmāt is perceived to be “Tawāmm”. Obviously, Records and documents about this uncommon kerāmāt are rare and infrequent. Employing these few documents, the current research aimed at introducing Tawāmm and analyzing the way it happens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Miracle
  • kerāmāt
  • Tawāmm
  • God’s Glorious Manifestation
  • God’s kindness Manifestation
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1391
صفحه 103-124
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401