دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، فروردین 1391 (15) 
ابوحفص حدّاد نیشابوری یکی از بزرگان ملامتیه

صفحه 5-22

علی‌اکبر احمدی دارانی


بررسی حدیثِ شیدایی و پاکدامنی و رازپوشی

صفحه 23-52

پرویز رستگار؛ محمدتقی رحمت‌پناه


بازتاب اندیشه‌های ابوالحسن دیلمی در آثار برخی از بزرگان تصوّف اسلامی (مطالعه مورد پژوهش: عشق الهی)

صفحه 53-76

تورج زینی‌وند؛ عیسی نجفی


دل آدمی و ویژگی‌های آن از دیدگاه عین‌القضات همدانی

صفحه 77-102

مرتضی شجاری


طَوامّ، گونه‌ای نادر از کراماتِ اولیا

صفحه 103-124

مرحوم محمدجواد شریعت؛ امیرحسین همتی


شرح جامی بر بیتی عرفانی از امیرخسرو‌ دهلوی

صفحه 125-138

محمود عابدی


بررسی و تحلیل ماهیت درد و رنج در مثنوی معنوی

صفحه 139-162

مصطفی گرجی


تجلی پیامبر در خواب صوفیه

صفحه 163-184

محسن محمدی فشارکی؛ محمد چهارمحالی


نقش صوفیه در گسترش آیین‌های نقالی و روضه‌خوانی

صفحه 185-214

محمد مشهدی نوش آبادی


بررسی نحوه تبویب فصوص الحکم ابن‌عربی

صفحه 215-234

سیدعلی اصغر میر باقری‌فرد؛ محبوبه همتیان