بررسی و تحلیل ماهیت درد و رنج در مثنوی معنوی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

بررسی اجمالی اندیشه مولوی نشان می‌دهد انسان‌شناسی به نسبت حوزه‌های دیگر معرفت‌شناسی همچون خداشناسی، هستی‌شناسی و... مهم‌ترین لایه از لایه‌های معرفتی مثنوی معنوی است. از میان مجموعه ساحت‌های انسان‌شناسی نیز می‌توان ساحت مربوط به روان‌شناسی انسان راـ در لایه‌های عقیدتی‌ـ معرفتی، احساسی‌ـ عاطفی، ارادی(نیازها و خواسته‌ها)، گفتاری و کرداری‌ـ مهم‌ترین ساحت از ساحت‌های انسان‌شناسی مثنوی تلقی کرد. با توجه به این اصل، یکی از مهم‌ترین ساحت‌های روان‌شناختی انسانی در همه لایه‌ها به‌ویژه لایه احساسی‌ـ عاطفی و عقیدتی‌ـ معرفتی مسئله درد و رنج انسان است که یکی از مهم‌ترین وجوه تراژیک زندگی انسان‌هاست. در این مقاله، نویسنده سعی کرده است بعد از بررسی ابعاد مختلف این مسئله و ماهیت و مفهوم درد و رنج در نظام حاکم بر اندیشه و زبان مولوی، مجموعه دیدگاه او را در مثنوی در چهار حوزه معناشناسی، وجودشناسی، غایت‌شناسی و شأن اخلاقی درد و رنج، طبقه‌بندی، بررسی و تحلیل کند. بررسی این حوزه‌ها نشان می‌دهد که مولوی به همه حوزه‌های یاد شده اهتمام ورزیده است؛ اگرچه در عمل و در مقام تبیین و تفسیر مسئله به وجودشناسی درد و رنج توجه بیشتری کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Nature of Pain and Suffering in Mathnawi of Rumi

نویسنده [English]

  • m Gorji

چکیده [English]

An overview of Jalāl al-din Muhammad Rumi and his thoughts may indicate that anthropology, as compared to areas of epistemology such as theology and ontology is found to be the most important layer of wisdom in Mathnawi. Among the various scopes of anthropology in Mathnawi, human psychology is discerned to be the most significant one. Likewise, Searching among Ideological-cognitive, volitional (needs and wants), emotional, spoken and practical layers clarified that psychology is assumed to be the most crucial area of Mathnawi. One of the chief problems in different branches of human psychology, especially emotional and cognitive-ideological layers, is suspected to be the issue of pain and suffering which appears as a critical aspect of tragic part of human life. This article sought to study nature of pain and its’ different facets in the thought and prose of Molavi. Subsequently, the collection of Rumi’s viewpoints inMathnawi is categorized in terms of four areas of semantics, ontology, teleology, and moral status of pain and suffering. The result shows that ontology of pain and suffering is the mostly focused, studied and interpreted layer of wisdom in mathnawi. however, Rumi has considered all aforementioned areas in his work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain and Suffering
  • Mathnawi
  • Jalāl al-din Rumi
  • Antropology
  • Epistemology
دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15
15
فروردین 1391
صفحه 139-162
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401