نسبت محمد خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره)

نویسندگان

چکیده

امام خمینی(ره) همچون بسیاری از عرفا بر این نظر است که وجود قدسی حضرت ختمی مرتبت(ص) که اولین تعین حقیقت غیبی ذات اقدس اله در عالم کثرت است، دارای ولایت تکوینی و قیومی بر همۀ عوالم هستی بوده و فاتح و مفتاح وجود تمام کائنات است. به همین ترتیب، او را سمت مظهریت و مبدئیت برای قرآن کریم نیز هست؛ چه برای وجه آسمانی، قرآنی و تعیّن‌‌نیافتۀ آن و چه برای وجه زمینی، فرقانی و تنزل‌یافتۀ آن. از این منظر حضرت پیامبر(ص) ثقل اکبر است، اما در مقایسۀ قرآن کریم با مرتبۀ جسمانی حضرت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) بدون لحاظ مقام جمعی ایشان، قرآن کریم ثقل اکبر است. البته طبق نظری دقیق، به دلیل اتحاد و اتصال پیوسته میان نفس و جسم ولی کامل(جسمی که رقیقه و مرتبۀ نازلۀ نفس ملکوتی اوست)، وجود مطهر ایشان در هیچ مرتبه‌ای فروتر از قرآن نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Last Prophet and God’s Word (Qur’an) according to Imām Khomeyni

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mortezā Shāhrudi
  • Rāziyeh Niki

چکیده [English]

Imām Khomeyni like many other mystics demonstrates that the existence of the Last Prophet (Mohammad) as the first theophany in the world of pluralities has both genitive and substitutive supremacy over the whole cosmos and finally is the key and the foundation of all cosmos. Thus he (the Prophet, i.e. his Idea) has the Manifesto-Final aspect of the Qur’an, either for its heavenly, Unmanifistated Qur’anic aspect or its earthly, Manifistated Furqāni aspect. As a result the Prophet is the great gravity, but in a comparison between the Qur’an and the physical body of the Prophet and his Household regardless their unitive stage, the Qur’an is the great gravity. But according to a precise idea, due to the continual unity and connection between the self and flesh of the Perfect Saint (the flesh which is by itself the reductive aspect of celestial self), his pure existence is nowhere subject to holy Qur’an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad the Prophet
  • The Noble Qur\'an
  • the Household of Mohammad
  • Imām Khomeyni
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
17
فروردین 1392
صفحه 67-97
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401