دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، فروردین 1392 (17) 
انیس الطالبین و عده السالکین از کیست؟

صفحه 5-20

حسین آقاحسینی؛ احمدرضا یلمه‌ها


مبانی حکمی اسم اعظم در عرفان نظری

صفحه 21-38

منیرالسادات پورطولمی؛ معصومه رجبی کبودچشمه


صورت‌بندی گفتمانیِ ابن‌ جوزی برابر صوفیان در تلبیس ابلیس

صفحه 39-66

سمیه ‌حاجتی؛ احمد رضی


نسبت محمد خاتم(ص) با قرآن کریم از منظر امام خمینی(ره)

صفحه 67-97

سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ راضیه نیکی


تحلیل اخلاق‌مدارانۀ فضلیت مصاحبت در عرفان اسلامی؛ به‌ویژه در مثنوی

صفحه 95-122

پوران(صدیقه) علیپور؛ احمد امیری خراسانی


مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدّم

صفحه 123-144

عباس مصلائی‌پور؛ یحیی میرحسینی؛ مرتضی سلمان‌نژاد


بررسی زمینه‌های قرآنی عناوین منازل السائرین بر اساس محور جانشینی

صفحه 145-174

مهدی مطیع؛ سوده اسعدی


تحلیل و مقایسۀ فنا و بقا در سنت عرفانی اول و دوم

صفحه 175-204

سید علی‌اصغر میرباقری فرد؛ زینب رضاپور


بهاء ولد و تداوم سنت معارف‌نامه‌نویسی در عرفان و ادب فارسی

صفحه 205-232

بهمن نزهت


بررسی ساحت ذات احدیت از منظر عرفان نظری.

صفحه 233-252

هادی وکیلی؛ حسین زحمتکش