بررسی زمینه‌های قرآنی عناوین منازل السائرین بر اساس محور جانشینی

نویسندگان

چکیده

گرایش به معنویت و نگاه‌های عارفانۀ دینی در دورۀ معاصر و نیاز مبرم به بازبینی متون عرفانی، پژوهشگران را بر آن می‌دارد تا نگاهی دوباره به آثار عرفانی دوره‌های گذشته بیندازند. از سویی، نگاه‌هایی با تفسیر عارفانه یا رویکرد عرفانی به قرآن مجید، زبان این کتاب را برای فهم مخاطبان امروز، ساده‌تر می‌کند. در بازار ارائۀ مکاتب مختلف عرفانی، آن دسته از منابع که مطابقت بیشتری با مفاهیم کلام وحی دارند، هم معتبرترند و هم ماندگارتر و به حق نزدیک‌تر. از این میان، یکی از ارزشمندترین متون برجای مانده در حوزۀ متون عرفانی، منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است. ویژگی این کتاب تطبیق منازل سلوک با مفاهیم قرآن کریم است. خواجه عبدالله در این کتاب، با استناد به آیات شریفۀ قرآن، در ابتدای هر باب، منازلی برای تشنگان حقیقت و سلوک اهل معرفت معرفی کرده است. بنابر‌این، این پژوهش در‌صدد تفسیری قرآنی از متن عرفانی خواجه عبدالله و تفسیری عرفانی برگرفته از کتاب منازل السائرین از قرآن کریم است. در این راستا نویسندگان تحقیق حاضر با بهره‌گیری از روش معناشناسی تعاریف، در توصیفات و تقسیمات خواجه عبدالله انصاری در کتاب منازل السائرین تأمل کرده و بر اساس محور جانشینی مفاهیم، به تبیین منشأ قرآنی آموزه‌های این کتاب پرداخته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Quranic Grounds for the Titles of Manāzel al-Sā’erin Based on the Paradigmatic Word Associations

نویسندگان [English]

 • Mahdi Moti
 • Sudeh Asadi

چکیده [English]

Tendency to spirituality and religious mystical views at the contemporary era and urgent need to review the mystical texts, makes researchers have a review at the mystical works of previous eras. On the one hand, attitudes with mystical interpretation or mystical approach to Holy Quran, simplify the language of this book for understanding of the today audiences. In the marketing of various mystical schools, those sources that are more consistent with concepts of the revealed book are more reliable, more persistent and closer to the truth. Among these, one of the worthiest remained texts in the field of mystical texts, is the Manāzel al-Sā’erin of Khwājah ‘Abdullāh Ansāri.
The feature of this book is adapting the conduct stages with the concepts of Quran. At the beginning of each chapter in this book, Khwājah ‘Abdullāh has introduced stages for the thirsty of truth and conduct of Gnostics based on the holy verses of Quran. Thus, this study is after presenting a Quranic interpretation of the mystical text of Khwājah ‘Abdullāh and a mystical interpretation of Quran taken from the book Manāzel al-Sā’erin. In this regard, the authors of this study utilizing a method of semantic definitions, has reflected on descriptions and divisions of Khwājah ‘Abdullāh Ansāri in Manāzel al-Sā’erin and has explained the Quranic origin of the teachings of this book based on the paradigmatic word association of concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Holy Quran
 • Manāzel al-Sā’erin
 • Khwājah ’Abdullāh Ansāri
 • Practical Mysticism
 • Semantics
دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17
17
فروردین 1392
صفحه 145-174
 • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401