روش‌شناسی ابن عربی در فهم و بیان آرا

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم عظمت شخصیت ابن­عربی، درباره روش‌شناسی وی پژوهش­های اندکی انجام شده است که این امر، ضرورت چنین تحقیقی را ایجاب می­کند؛ مقاله حاضر، این موضوع را در دو قلمرو روش‌شناسیِ فهم حقایق و روش­شناسیِ بیان آرا، مورد بحث قرار داده و با مراجعه به مهم‌ترین آثار ابن عربی، و به کارگیری روش تحلیل عقلی و تفسیری، نخست درباره این نکته که ابن­عربی در کسب حقایق چگونه عمل ­کرد­ه است­، و سپس درباره روش بیان او بحث می­کند. این مقاله از یک سو نشان می‌دهد که ابن­عربی در فهم حقایق، روش‌های عقلی، نقلی، به کارگیری حواس پنجگانه و الهام را ابزارهای شناخت می‌داند؛ اما روش مکاشفه را بیش از همه ارج می‌نهد.  از سوی دیگر با نشان دادن این که ابن­عربی تحت تأثیر مکاتب فکری معاصر و پیش از خود، در بیان آرا و اندیشه‌هایش از روش­های توصیفیِ مشاهدتی یا روش‌های نقلی، تاریخی و تبیین‌های الاهیاتی و درون‌دینی، به کارگیری روش‌های لغوی، مجاز و کنایه، رمز و راز، ایما و اشاره و استفاده از تأویل و... نیز  بهره می­بَرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ibn ‘Arabi’s Methodology of Understanding and Expressing Ideas

چکیده [English]

Despite the grandeur of Ibn ‘Arabi’s personality, a few researches have
been done about his methodology. This makes such research important
and necessary. So the article has targeted discussing the subject in the
realm of methodology of understanding the facts and methodology of
expressing ideas, and the first, by referring to the most important texts
and works of Ibn ‘Arabi And using the rational analysis and
interpretation methods, argues about “How has been Ibn ‘Arabi obtained
the facts”, And then about her expression method. The article, on the
one hand, shows that Ibn ‘Arabi considers rational, quote, using the five
senses and inspire methods, the cognitive tools for understanding the
facts, but He honors revelation, more than all methods. On the other
hand it shows that Ibn ‘Arabi was influenced by his contemporary and
before thought, and he also used observational descriptive methods,
historical methods, theological, religious explanations and lexical ways,
Metaphor, mystery, interpretation and… to express his ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • revelation
  • Intuitive Method
  • Historical Method
  • Traditional Method
  • Interpretation and Imagination
دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21
21
فروردین 1394
صفحه 123-146
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401