چگونگی استفادۀ عارفان از حدیث «الفقر فخری» و رویاروییِ محدثان با این روایت

نویسنده

چکیده

در بسیاری از متون عرفانی عبارت «الفقر فخری و به افتخر»؛ به عنوان سخنی از حضرت رسول، صلی‌الله­علیه­وآله­وسلم، گزارش شده و کهن­ترین نقل این روایت نیز در منابع عرفانی است. بسیاری از نویسندگان عارف، هنگام بحث درباره موضوع «فقر» از این سخن سود جسته­اند؛ اما در منابع روایی به‌ویژه کتبی که دربارۀ روایات جعلی نوشته شده است، این سخن را به عنوان حدیثی جعلی و منسوب به حضرت رسول«ص»، معرفی کرده­اند؛ زیرا برای آن سلسله سندی متقن گزارش نشده و گویا پیدایی آن در منابع اسلامی، سدۀ پنجم هجری باشد.

نوشتار حاضر نگاهی است به چگونگی کاربرد و تغییر این سخن در منابع عرفانی و همچنین دیدگاه حدیث­پژوهان درباره آن.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mystics' Use of the Hadith "Poverty Is My Honour" and the Traditionists' Encounters

چکیده [English]

In many mystical texts, the statement "Poverty is my honour and I am proud of it" has been related to the Prophet of Islam. The oldest narration of this Prophetic hadith is available in mystical sources. Many mystics use the hadith when they discuss the subject of poverty. However, in narrative books, particularly those which are written about fabricated traditions, the mentioned hadith is presented as a forged one as a valuable chain of transmission has not been reported for it. It seems that its appearance in Islamic sources occurs in the fifth century. The present article is an attempt to see the use of the above-mentioned hadith in mystical sources as well as the viewpoint of hadith scholars about it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Poverty is my honour"
  • Mystical Poverty
  • Mystical Texts
  • Narrative Texts
  • Forged Hadith
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401