ویژگی‌های سرّ در کشف‌المحجوب و مطابقت آن با ‌متون منثور صوفیه

نویسنده

چکیده

«سِرّ» از مصطلحات رایج صوفیه است که آن را جایگاه مشاهده و یکی از برترین لطایف وجودی انسان دانسته‌اند؛ علاوه بر توصیف­های مختلف از سِرّ و تبیین ویژگی‌های آن در ضمن عبارات مختلف، در متون منثور عرفانی گاه سِرّ را در معنا با «دل»، «قلب» و «روح» یکی دانسته و در تعاریف مختلف، آن را با همین کلمه در معنایِ «راز» یکسان شمرده‌اند، در صورتی که سرّ مرتبه­ای ورای روح و جان است. مقاله حاضر  بر اساس متن کشف­المحجوب حدود تعاریف سرّ را مشخص و تفاوت‌ آن را با دیگر لطایف بررسی می­­کند، و آراءِ نویسندگان متون منثور عرفانی از آغاز تا قرن هشتم هجری را در تعریف و استعمال این واژه­ها  معرفی می­کند و سرانجام به بیان ویژگی­های سرّ از خلال متن کشف‌المحجوب و تطابق آن با سایر آثار عرفانی منثور می­پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Characteristics of “Inner Heart” in the Kashf al-mahjoob and Its Compliance with the Prose Sufi Texts

چکیده [English]

The "Inner Heart" is a common term among Sofia that is the place of observing and one of the best existential subtleties of the  human being.. In the mystical texts, in addition to explain the different descriptions for the “Inner Heart”, it sometimes known as equivalent to “heart” or “spirit” and also with the term “Mystery” (Rāz), while Rāz is a position beyond the spirit and soul. In this article we try to survey the limits of In this article we try to survey the Of the Inner heart according to Kashf al-mahjoob and study its differences with other subtleties, and exhibit the comments that authors of prose mystical books have offered in definition and use of this word from beginning to eight AH century; and finally express the characteristics of Inner heart and compare and match it with other prose mystical works.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inner Heart (Serr)
  • Heart (Ghalb)
  • Heart (Del)
  • Kashf Al-Mahjoob
  • Sufi Observation
  • Mystical Subtlety
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23
23
فروردین 1395
صفحه 133-150
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401