ارتباط انسان و خدا در آراء رویسبروک

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار، مفاهیم خدا، انسان و رابطه میان آن دو، در آراء «یان فان رویسبروک»، عارف برجسته کلیسای کاتولیک قرون وسطی، با روش تحلیلی بررسی شده است. رویسبروک، علی­رغم باور به بساطت نفس، برای آن قوایی نیز در نظر می­گیرد. به باور او، انسان بر صورت و شباهت خداوند خلق شده است و خداوند در وی، حقیقتی معنوی و جاودانه ودیعت نهاده است. رویسبروک در انسان­شناسی خویش، می­کوشد برای بازیابی شباهت از دست رفته انسان، طریقی عملی ارائه دهد. در باب خداشناسی، اگرچه او ذات ورای اقانیم را با اصطلاحاتی سلبی همچون: «غسق و برهوت» توصیف می­کند؛ اما تصریح می­کند که طبیعت الهی در مرحله اقانیم ثلاثه متشخص است؛ از این رو، معتقد به برقراری رابطه میان انسان و خدا است. در نگاه رویسبروک، آغازگر این رابطه، خداوند است و مواهب روح­القدس و جنبه الوهی و انسانی مسیح، نقشی اساسی ایفا می­کنند. ارتباط میان انسان و خدا درجات و مراتبی دارد: ارتباط از طریق مناسکِ ظاهری، مرتبه آغازین و اتحاد بی‌واسطه با خداوند در حیات مراقبه­ای، حد اعلای این رابطه است. نتیجه این اتحاد، نفی تمایز میان خالق و مخلوق نیست؛ بلکه اتحاد در «محبت» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Concept of Modesty in Sufism Texts with Emphasis on Baghdād and Khorāsān Sufism Schools

چکیده [English]

Modesty is one of the significant and widely used concepts in Islamic Mysticism which is closely interrelated to important subjects such as faith, knowledge, nearness to God, and unshakable fail in God; however, theosophists have approached this concept in various ways. It has been considered as the status of people of meditation, the state of those nearest to the God and observers, and equal to faith, certainty, knowledge and the pre-requisite in the relationship between the God and the humans. Moreover, it has sometimes been recommended to avoid shame and modesty before God, which can lead to falling into an abyss of blasphemy. Considering the definitions, types, and degrees of modesty offered by the theosophists, it could be stated that modesty, based on its general and ethical meaning, is a status which theosophists, regardless of their school of thought, are bound to, emphasizing adherence to their own words and deeds. However, at the stage of divine affinity, the Gnostics have adopted different approaches toward modesty based on their mystical school and possession of beauty and glory manifestations of God; therefore, this difference is considered as the status of people nearest to God. Using a descriptive-analytical method, this study aims to provide a clear description of modesty in mystical texts and explaining the connection between this concept and other mystical one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modesty
  • Mystical Texts
  • Faith
  • Closeness
  • Inebriety
  • Knowledge
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25
25
فروردین 1396
صفحه 115-148
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 08 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 09 بهمن 1401