ارتباط شهود انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در مکتب کبرویه

نویسندگان

چکیده

شهود، علاوه بر اینکه یکی از مباحث بحث‌برانگیز عرفانی محسوب‌می‌شود، با تفاوت‌ها و تضادهایی در آثار عرفا روبرو است. این تفاوت‌ها، عمدتاً تحت تأثیر تفاوت نگرش در فرقه‌های صوفیه  شکل‌گرفته است. یکی از گونه‌های شهود، رؤیت انوار رنگی است که به ‌نظر می‌رسد در عرفان اسلامی، ابتد از جانب پیروان مکتب کبرویه ارائه‌ گردیده است. اگرچه استفاده از سمبولیسم نور و رنگ در عرفان اسلامی سابقه داشته است. اما ادغام این دو مبحث، ظاهراً در انحصار پیروان مکتب کبرویه است. بر اساس این مکتب، سالک در هر مرتبه از سلوک، نوری رنگی را مشاهده می­کند که در حقیقت، مُبیّن تعالی روح وی است. علاوه بر این در هر مرتبه، سالک از یکی از اطوار وجودی خود می‌گذرد که بیانگر حجب ظلمانی است.

از آن‌جا که هدف عرفان صیقلی دادن روح سالک و رفع حجب است که توأمان با رؤیت انوار حاصل می‌شود، در این مقاله مبانی اندیشه‌ پیروان مکتب کبرویه که به ‌طور ‌خاص بر ارتباط این ‌دو مقوله، یعنی شهود انوار و گذر از اطوار قلب یا رفع حجب ظلمانی تأکید‌ ورزیده‎اند، مورد مطالعه قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

On the Relation between Seeing Colored Lights and Passing the Existential Stages in Kubrawiyyah School

چکیده [English]

Insight, besides being one of the controversial issues in Mysticism, is seriously facing differences and contradictions in mystics' works. These differences are basically formed under the influence of differing views in Sufi sects. One type of insight is “seeing colored lights” which seem to be presented for the first time by the followers of Kubrawiyyah School in Islamic Mysticism. Though there is a long background behind using the symbolism of Light and Color in Islamic Mysticism, the integration of these two issues is a process which exclusively seems to belong to Kubrawiyyah  school. Based on the ideology of this School, the disciple in any stage of her/his treading path sees a Colored Light which is indeed an indicative of her/his soul Transcendence. Moreover, in every stage, the disciple passes one of the stages of her/his existence. Each stage is a sign of a dark obstacle. Since the aim of Mysticism is polishing the disciple's soul and removing the barriers from her/his way, that simultaneously happen while seeing Lights, it would be necessary to study the basic thoughts of the followers of Kubrawiyyah school for its emphasizing both seeing Lights, passing the stage of Heart (Ghalb), or removing the dark obstacles

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kubrawiyyah School
  • Mystical Intuition
  • Colored Lights
  • Existential Stages
  • Islamic Mysticism
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23
23
فروردین 1395
صفحه 151-178
  • تاریخ دریافت: 09 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 09 بهمن 1401