نویسنده = زهره نجفی
تحلیل و بررسی مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق کازرونی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 287-320

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ زهره نجفی؛ امیرحسین کوهستانی


سعدالدین حمویه در مراد المریدین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 133-154

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ زهره نجفی


معراج شاعران

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 139-156

اسحاق طغیانی؛ زهره نجفی