نویسنده = سید علی اصغر میرباقری فرد
تحلیل و بررسی مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق کازرونی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 287-320

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ زهره نجفی؛ امیرحسین کوهستانی


مقایسۀ تطبیقی مشی ‌زاهدانه در تصوف بصره و شام در دو قرن نخست هجری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-124

زهرا ترک لادانی؛ سید مهدی لطفی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تالستوی و قصه موسی و شبان

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 207-237

سمیرا رکنی زاده؛ سیده مریم روضاتیان؛ سید علی اصغر میرباقری فرد