نویسنده = پرویز رستگار
تبارنامۀ روایت «ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه» و برداشت‌های عرفا از آن

دوره 14، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 87-112

پرویز رستگار؛ محسن قاسم پور؛ محمدعلی صابری


تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-36

پرویز رستگار؛ محسن قاسم پور؛ کاوس روحی برندق؛ اصغر محمدی


بررسی حدیثِ شیدایی و پاکدامنی و رازپوشی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 23-52

پرویز رستگار؛ محمدتقی رحمت‌پناه


پژوهشی در سند و متن حدیث «کنز مخفی»

دوره 1، شماره 2، مهر 1384

پرویز رستگار