کلیدواژه‌ها = معرفت
کارکردهای معرفتی بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن‌عربی و ملاصدرا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-148

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی


بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی فراست در ادب عرفانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 171-204

سید منصور سادات ابراهیمی؛ محمود براتی خوانساری


تمایزجایگاه علم و معرفت در عرفان ابو عبدالله نفَّری

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 109-142

عظیم حمزئیان؛ قدرت الله خیاطیان؛ سمیه اسدی


گونه صوفیانه معرفت و ایمان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 247-272

امین مهربانی؛ حسین حیدری