کلیدواژه‌ها = تمثیل
کیفیت تمثیل در انتقال معرفت عرفانی و اهمیت مخاطب در معنای نهایی آن از منظر عین‌القضات همدانی

دوره 19، شماره 1، بهمن 1402

سید ابوالقاسم حسینی اسحق آبادی؛ محسن موسوی؛ محمد حسین سرانجام


بررسی روابط بینامتنیتی تمثیل‌های تقابل جان با جسم و جهان در متون عرفانی (مورد مطالعه: کشف الاسرار میبدی، مثنوی‌های عطار و مولوی)

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 273-296

بی بی صفیه موسوی؛ علی رضا مظفری؛ شیرین رزمجو بختیاری


مکانیسم زبان و عناصر روایی در بیان کرامات عرفانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 157-180

حسین قربان‌پورآرانی؛ ناهید حیدری رامشه


تقابل مرگ و زندگی در مثنوی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 98-118

تهمینه عطایی