کلیدواژه‌ها = مثنوی مولوی
قصه‌های‌ عاشقانه در مثنوی

دوره 15، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 87-116

10.22052/1.29.87

فاطمه رضایی؛ ذوالفقار علامی


بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولانا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 5-34

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی


بررسی نمادهای «ابدال» در حکایت دقوقی مثنوی معنوی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 115-142

احمد خاتمی؛ صدیقه کاردان


بررسی و تحلیل ماهیت درد و رنج در مثنوی معنوی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 139-162

مصطفی گرجی