کلیدواژه‌ها = عشق
بررسی نسبت مولوی با عشق در دیوان شمس تبریزی بر اساس پیوندهای عاطفی چهارگان

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 175-206

مهدی رضایی؛ مهدی گراشی


تأثیر خیال در تحول عشق مجازی به عشق حقیقی (با تکیه بر آراء ابن‌عربی)

دوره 15، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 173-200

10.22052/1.29.173

جواد غلامعلی زاده؛ شهاب عیدی‌پور کوویی


دیدگاه عطار نیشابوری در خصوص عدم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 143-174

زهرا غریب حسینی؛ محمدرضا صرفی؛ کریم رشیدی


جوانب عرفانی در زندگی و شعر شیخ بهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 79-106

منوچهر جوکار