کلیدواژه‌ها = زبان عرفانی
جهش معنایی در زبان عارفان براساس نظریۀ معناشناسی قالب‌بنیاد

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402

زینب اکبری؛ ارسلان گلفام


تحلیل زبان عرفانی روزبهان بر اساس الگوی گفتمان پویا

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 35-66

زهرا افتخار؛ حسین آقاحسینی؛ مسعود آلگونه


تحلیل زبان عرفانی روح الارواح سمعانی بر اساس نشانه‌شناسی لایه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 209-238

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


عرفان زنانه (زبان عرفانی در احوال زنان صوفی و قدیسه‌های مسیحی)

دوره 15، شماره 2، مهر 1398، صفحه 233-252

منصور معتمدی؛ فرزانه قیاسی نوعی


روش تمثیلی در تفسیر قرآنی و تکامل زبان عرفانی (نشانه‌شناسی تفسیر عرفانی در روح الارواح سمعانی)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 171-199

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری