دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، مرداد 1397 (27) 
بررسی ادعای یکسان‌انگاری «فتکون انت ذاک» در بیان بایزید بسطامی و «تت توام اسی» در اوپانیشاد چاندوگیه

صفحه 5-30

محمدهادی توکلی


بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی

صفحه 31-54

فاطمه حاجی اکبری؛ محمد علی مهدوی راد؛ حسین ستار


بررسی و تحلیل هم‌سویی‌ دیدگاه‌های فلسفی و عرفانی حافظ با ابن‌سینا و سهروردی

صفحه 55-86

خدیجه حاجیان


تبارنامۀ روایت «ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله فیه» و برداشت‌های عرفا از آن

صفحه 87-112

پرویز رستگار؛ محسن قاسم پور؛ محمدعلی صابری


درآمدی تحلیلی در اثرپذیری صوفیه از علم فقه

صفحه 113-136

هادی عدالت‌پور


بررسی و تحلیل مقایسه‌ای مفهوم فرزانگی در نگاه مولوی و لائودزه

صفحه 137-174

مصطفی گرجی


«قتل فی سبیل ‌الله» در تفاسیر عرفانی و ظاهرگرایانه با محوریت آیۀ ۱۶۹ آل‌عمران

صفحه 175-202

الیاس نجاری