دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهمن 1399 (31) 
ساخت‌شکنی «هویت» در تمثیل‌پردازی‌های عرفانی از منظر نظریۀ گفتمان لاکلائو و موف (مطالعۀ موردی: هویت گناهکار)

صفحه 5-26

زینب اکبری؛ نعمت الله ایران زاده


اهمیت آینه‌سان ‌بودن صوفیان واصل در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه با تکیه بر آثار مولانا

صفحه 27-66

اختیار بخشی


تحلیل و بررسی دلایل ضرورت بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن‌عربی

صفحه 67-92

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی


تبیین و تحلیل آموزۀ تضاد در هستی‌شناسی مولوی

صفحه 93-114

مرضیه حسینی؛ احسان قدرت اللهی


بررسی ساحات وجودی آدمی از نظر موسی دلئون و یاکوب بومه

صفحه 115-142

عمران رحیمی فر؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی


صورت‌بندی مفهوم خوشبختی در منطق‌ الطیر بر مبنای معناشناسی واژۀ دولت

صفحه 143-166

هاتف سیاه کوهیان


نشانه شناسی جنبه های عرفانی شخصیت کیخسرو بر اساس ریشۀ نام او

صفحه 167-208

رضا شجری؛ طاهره خواجه گیری


تحلیل زبان عرفانی روح الارواح سمعانی بر اساس نشانه‌شناسی لایه‌ای

صفحه 209-238

حامد شمس؛ محمود براتی خوانساری


تحلیل روابط بینامتنی در تفسیرهای صوفیانه از آیۀ 17 سورۀ انفال

صفحه 239-268

فاطمه قادری؛ تقی اژه ای


بررسی تطبیقی کارکرد خانقاه و آداب خانقاهی در تصوف متقدم و معاصر

صفحه 269-296

حامد رضا کریمی؛ ناصر گذشته


مفهوم نور و ساحت‌های آن در عرفان هیلدگارد بینگنی

صفحه 297-322

سیده سارا کشفی؛ قربان علمی


نگاهی به غزل روایی در دیوان فخرالدین عراقی از منظر کارکرد آن در شرح تجارب عرفانی او

صفحه 323-352

مهدی محبتی؛ حامد شکوفگی


بررسی «اعتبار» از دیدگاه ابن برّجان و مقایسه با ابن مسرّه

صفحه 353-374

حامد نظرپور


نمایه مقالات از شماره 1تا 30 مجله مطالعات عرفانی

صفحه 375-408

جنت خاکسار آرانی