کلیدواژه‌ها = ابن‌عربی
مسئولیت اخلاقی در اندیشۀ ابن‌عربی و اسپینوزا؛ طرح چالش از منظر نظریۀ تکامل

دوره 19، شماره 1، بهمن 1402

علیرضا آرام؛ فائزه شهرکی


کارکردهای معرفتی بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن‌عربی و ملاصدرا

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 125-148

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی


حقیقت عرفانی دعا و اجابت از دیدگاه ابن‌عربی با تکیه بر فتوحات و فصوص

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 271-298

یزدان محمدی


بازخوانی و ارزیابی ایمان فرعون در اندیشۀ ابن‌عربی

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 299-322

سیده زهرا موسوی بایگی؛ سید محمد موسوی؛ سید عباس حکیم زاده خرد


بازشناسی انواع دعا و کارکرد آن در رویارویی با شرور با تأکید بر آرای ابن‌عربی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-94

محمد جواد پاشایی؛ محمود صیدی


تحلیل و بررسی دلایل ضرورت بُعد جسمانی انسان از دیدگاه ابن‌عربی

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 67-92

هادی جعفری؛ علی ارشد ریاحی؛ مجید صادقی


بررسی و تحلیل تصوف‌پژوهیِ تطبیقیِ توشیهیکو ایزوتسو

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 83-108

امیر پور رستگار


بررسی پربسامدترین استعاره‌های احوال عارفانه در دیوان ترجمان الاشواق ابن‌عربی: رویکردی‌شناختی

دوره 15، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 281-304

10.22052/1.29.281

راضیه نظری؛ عباس اقبالی


ادریس (ع) از منظر ابن‌عربی (با تکیه بر فتوحات مکیّه و فصوص‌الحکم)

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 119-146

محمد شفیع صفاری؛ فاطمه حکیما


ماه و انسان کامل در اندیشۀ ابن‌عربی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 27-52

داوود اسپرهم


تحلیل وحی در اندیشۀ ابن‌عربی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 139-156

دکتر یدالله دادجو


بررسی نحوه تبویب فصوص الحکم ابن‌عربی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 215-234

سیدعلی اصغر میر باقری‌فرد؛ محبوبه همتیان


فخریات قدسی در دیوان ابن‌عربی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 151-172

حسین کیانی؛ سید فضل‌الله میرقادری


زن سوفیایی در رؤیاهای عارفان (ذوالنون و ابن‌عربی)

دوره 5، شماره 2، مهر 1388، صفحه 149-179

مریم حسینی