دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 36، دی 1401، صفحه 5-320 (36) 

مقاله پژوهشی

وفای مُشَکّک در فلسفۀ مولانا

صفحه 5-30

علی بابایی


بررسی تطبیقی هنجارهای اخلاقی در اخلاق مراقبت و اخلاق فتوت صوفیانه

صفحه 31-60

اسماعیل بیوکافی؛ سید احمد فاضلی


واکاوی مفهوم زیبایی‌شناسانۀ «سرّ سماع» بر پایۀ متون عرفانی و فلسفی

صفحه 61-88

تقی پورنامداریان؛ نگین مژگانی؛ روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد


بررسی و تحلیل طرح‌واره‌های تصویری نفس اماره در مثنوی‌های عطار

صفحه 89-116

زهرا حسینی؛ پروین مرتضایی


بررسی تطبیقی مسئلۀ خلع بدن در اندیشۀ ابن‌سینا و عرفای مسلمان

صفحه 117-138

نازله خجسته اهری؛ علی رمضانی؛ نرگس اصغری گوار


دگردیسی شخصیت زلیخا در تطبیق روایت یوسف و زلیخای جامی و منطق‌الطیر عطار

صفحه 139-170

علی اکبر سام خانیانی؛ عبدالحکیم همه چیز فهم رودی


مستثنای «صعق» در تفسیر عرفانی آیۀ 68 سورۀ زمر

صفحه 171-192

خدیجه سپهری


بازشناسی مفهوم سکوت ذهن و بازتاب آن در کالبد بناها (مورد مطالعه: چینی‌خانۀ خانقاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی)

صفحه 193-210

عاطفه صداقتی؛ محیا خیرخواهی؛ آزیتا بلالی اسکویی


گونه‌شناسی غزل قلندری (با محوریت غزل قلندری عطار و عراقی)

صفحه 211-234

فاطمه قادری؛ حامد شمس


نگاهی به ایماژهایِ زندگی در نگره مولوی و کازنتزاکیس با تاکید بر ایماژِ «زندگی به مثابه سوءتفاهم/ جنگ»

صفحه 235-262

مصطفی گرجی


بررسی انتقادی نقدهای واردشده به حکایت «خدو انداختن خصم بر روی (علی)» و تفسیر «حدیث غدیر» در مثنوی

صفحه 263-286

ندا سادات مصطفوی؛ رضا روحانی؛ رضا شجری


تحلیل و بررسی مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق کازرونی

صفحه 287-320

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ زهره نجفی؛ امیرحسین کوهستانی