دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، مرداد 1398 (29) 
تحلیل و سنجش زیرساخت قرآنی تذکره الاولیای عطار در رویکرد تعلیمی- تربیتی

صفحه 5-30

10.22052/1.29.5

صحبت‌الله حسنوند؛ تقی اژه‌ای


نمادپردازی عرفانی در معراج‌نامۀ بایزید بسطامی

صفحه 31-58

10.22052/1.29.31

مریم حسینی؛ الهام روستایی راد


بررسی مقایسه‌ای و نقد روش‌شناسی ترجمۀ ابومنصور اصفهانی و عزّالدین کاشانی از کتاب عوارف المعارف سهروردی

صفحه 59-86

10.22052/1.29.59

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی


قصه‌های‌ عاشقانه در مثنوی

صفحه 87-116

10.22052/1.29.87

فاطمه رضایی؛ ذوالفقار علامی


چرایی رویکرد ابن‌جوزی و ابن‌تیمیه در خصوص تصوف و عرفان

صفحه 117-144

10.22052/1.29.117

مجتبی زروانی؛ امیر یوسفی


بررسی جایگاه پیشه‌ها و ﺣﺮﻑ در اندیشۀ عارفان و سالکان مسلمان تا پایان قرن ششم هجری (بر اساس متون منتخب منثور عرفانی)

صفحه 145-172

10.22052/1.29.145

سید مهدی طباطبایی؛ ملیکا حاجی‌شعبانیان


تأثیر خیال در تحول عشق مجازی به عشق حقیقی (با تکیه بر آراء ابن‌عربی)

صفحه 173-200

10.22052/1.29.173

جواد غلامعلی زاده؛ شهاب عیدی‌پور کوویی


نگاهی به وطن مألوف از دیدگاه مولانا بر اساس مثنوی

صفحه 201-226

10.22052/1.29.201

ریحانه کریمائی؛ ماندانا هاشمی اصفهان


حال سرمدی از نظرگاه مایستر اکهارت و اکهارت تولی

صفحه 227-252

10.22052/1.29.227

مرضیه کسرائی‌فر؛ هادی وکیلی


فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون وی

صفحه 253-280

10.22052/1.29.253

سید مصطفی موسوی اعظم؛ زهرا قاسم‌زاده؛ احسان ممتحن


بررسی پربسامدترین استعاره‌های احوال عارفانه در دیوان ترجمان الاشواق ابن‌عربی: رویکردی‌شناختی

صفحه 281-304

10.22052/1.29.281

راضیه نظری؛ عباس اقبالی


طبقه‌بندی و تحلیل ساختاری و موضوعی آرای آنه‌ماری شیمل و ویلیام چیتیک در ترسیم چهرۀ مولانا

صفحه 305-332

10.22052/1.29.305

بتول واعظ؛ معصومه موسایی باغستانی؛ فرزانه سادات هجرتی