کلیدواژه‌ها = تصوف
واکاوی آداب ضیافت در تصوف

دوره 19، شماره 1، بهمن 1402

زهره فیضی؛ سیده فاطمه زارع حسینی


بررسی تطبیقی هنجارهای اخلاقی در اخلاق مراقبت و اخلاق فتوت صوفیانه

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 31-60

اسماعیل بیوکافی؛ سید احمد فاضلی


کتاب‌سوزی و کتاب‌شوییِ صوفیه (ریشه‌ها و انگیزه‌ها)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 35-66

حسین ایمانیان


مقایسۀ تطبیقی مشی ‌زاهدانه در تصوف بصره و شام در دو قرن نخست هجری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-124

زهرا ترک لادانی؛ سید مهدی لطفی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد


تطور تاریخی و عقیدتی سلسلۀ علاویه

دوره 18، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 173-194

مرتضی خسرو شاهی؛ رضا جلیلی


شیوه‌های اقناع مخاطب در کشف‌ المحجوب هجویری در آیینۀ نقد رتوریکی

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 305-332

فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی


اهمیت «تأکید» و روش‌های آن در ساخت ‌اطلاعی گفتمان تعلیمی الانسان الکامل نسفی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 5-28

ندا امین؛ یحیی طالبیان


بررسی تطبیقی کارکرد خانقاه و آداب خانقاهی در تصوف متقدم و معاصر

دوره 16، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 269-296

حامد رضا کریمی؛ ناصر گذشته


عوامل توجه فرادستان به تصوف

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 193-218

10.22052/0.28.193

محمد مشهدی نوش آبادی؛ سجاد دهقان زاده؛ زهرا آقا علیپور


پیش فرض‌های محبت در تفسیر میبدی بر آیه الست

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 131-156

عبدالرضا فتاحی دهکردی؛ علی محمدی آسیابادی؛ احمد امین


بررسی تحولات درزمانی تعاریف عرفان و تصوف بر اساس متون نثر صوفیه تا سدۀ سیزدهم هجری

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 39-66

مهدی رضائی


نقد و تحلیل گفتمان نقشبندیه در غزل جامی بر اساس نظریه زبان‌شناختی فرکلاف و هلیدی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 113-146

نسرین فقیه ملک مرزبان؛ فرشته میلادی


صورت‌بندی گفتمانیِ ابن‌ جوزی برابر صوفیان در تلبیس ابلیس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 39-66

سمیه ‌حاجتی؛ احمد رضی


تصوف تشیع گرای قرن نهم

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 183-201

محمدرضا یوسفی؛ احمد رضایی جمکرانی


فرقه‌های صوفیه تا روزگار کشف المحجوب هجویری

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 31-52

محمود عابدی


آرا و عقاید معروف کرخی

دوره 1، شماره 2، مهر 1384

حسن ذوالفقاری


پژوهشی در سند و متن حدیث «کنز مخفی»

دوره 1، شماره 2، مهر 1384

پرویز رستگار