کلیدواژه‌ها = عرفان اسلامی
جلوۀ تهی در عرفان اسلامی و ذن بودایی و تجلی آن در معماری ایران و ژاپن

دوره 19، شماره 1، شهریور 1402

الناز امیرزاده دانا؛ حسنا ورمقانی


واکاوی مفهوم زیبایی‌شناسانۀ «سرّ سماع» بر پایۀ متون عرفانی و فلسفی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 61-88

تقی پورنامداریان؛ نگین مژگانی؛ روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد


تحلیل و بررسی مشرب عرفانی شیخ ابواسحاق کازرونی

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 287-320

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ زهره نجفی؛ امیرحسین کوهستانی


چگونگی بازتاب حیرت در غزلیات مولانا

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 143-174

طارق ذاکر؛ سید اسماعیل قافله باشی؛ قربان ولیئی


تشبه به مسیح در قوس زندگی حلاج

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 83-114

حسین حیدری؛ حسین قربانپور آرانی؛ کبری صدیقی


تاثیر اسرائیلیات بر چگونگی انعکاس قصۀ آفرینش آدم در متون منثور عرفانی فارسی (از قرن پنجم تا پایان قرن هفتم)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-114

داود قاسم‌نیا؛ حسن سلطانی کوهبنانی


ارتباط شهود انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در مکتب کبرویه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-178

خیرالله محمودی؛ معصومه بخشی‌زاده


بررسی نقش ابزاری موسیقی در کسب معرفت عرفانی از منظر عرفان اسلامی

دوره 10، شماره 2، مهر 1393، صفحه 115-142

حسین شایسته؛ عبدالحسین خسروپناه


تربیت غیرمستقیم مرید در حکایات عرفانی (با تکیه بر تذکره الاولیاء عطار)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 83-112

علی صفایی؛ محمد یحیایی؛ صفورا السادات رشیدی


تحلیل اخلاق‌مدارانۀ فضلیت مصاحبت در عرفان اسلامی؛ به‌ویژه در مثنوی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 95-122

پوران(صدیقه) علیپور؛ احمد امیری خراسانی


طبقه‌بندی موضوعی حکایات کرامات در نثر عرفانی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 53-78

زهرا انصاری


جوانب عرفانی در زندگی و شعر شیخ بهایی

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 79-106

منوچهر جوکار


پیوند سیاست با عرفان در مرصاد العباد نجم رازی

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 99-120

جهانگیر صفری؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم

دوره 5، شماره 2، مهر 1388، صفحه 27-44

تقی اژه ای؛ جعفر شانظری


سعدالدین حمویه در مراد المریدین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 133-154

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ زهره نجفی


معرفت شناسی احساس در منظومه عرفانی بهاءولد و مولوی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 153-168

مجتبی زروانی؛ سید ماجد غروی نیستانی