ابوالعباس زوزنی

دوره 2، شماره 2، مهر 1385، صفحه 3-16

محمدرضا شفیعی کدکنی


نشانه‌شناسی واقعه دقوقی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 4-34

حمیدرضا توکّلی


بررسی اجمالی اندیشـه‌ های مشترک مولانا و ابن‌ فارض

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-34

محمدعلی ابوالحسنی


مقایسه و تحلیل لطایف عرفانی قصۀ یوسف در کشف الاسرار و جامع الستین

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 5-24

غفار برجساز؛ شهلا خلیل اللهی


بنیانگذار وحدت وجود، حلاج یا ابن عربی؟

دوره 6، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-44

آرزو ابراهیمی دینانی؛ یدالله جلالی پنداری


شیوه ای نادر از تبرک و شفابخشی در متون عرفانی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 5-28

محمد ابراهیم ایرج پور


تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بر اساس دو تفسیر روض الجنان و کشف الاسرار

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 5-25

اصغر باباسالار


درویشِ شگفت‌انگیززندگی و سخنان ابوعبدالله مغربی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 5-24

نصرالله پورجوادی


سیمای ابلیس در آثار عین القضات همدانی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 5-32

نرگس حسنی


سخنان نویافته دیگر، از محمد بن کرام

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 5-14

محمدرضا شفیعی کدکنی


مقایسه مقامات عرفانی از دیدگاه پدران صحرا و عارفان مسلمان در چهار قرن اولیه(میلادی و هجری)

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-30

علی بادامی


ابوحفص حدّاد نیشابوری یکی از بزرگان ملامتیه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-22

علی‌اکبر احمدی دارانی


تصحیح قیاسی برخی از عبارات دشوار شرح شطحیات

دوره 8، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-26

محمدعلی آتش سودا؛ محمدرضا اکرمی


انیس الطالبین و عده السالکین از کیست؟

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-20

حسین آقاحسینی؛ احمدرضا یلمه‌ها


موسیقی از نظر سنایی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 5-28

نصرالله پورجوادی


بررسی تطبیقی کهن‌الگوی سایه در آراء یونگ و رد پای آن در غزل‌های مولانا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-28

مریم اسمعلی‌پور؛ علی محمدی


تأثیر اسرارنامه عطار بر گلشن راز شبستری بر اساس نظریه بینامتنیت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-34

اصغر اسمعیلی


استعاره‌های سماع در انس‌التائبین احمد جام نامقی

دوره 11، شماره 2، مهر 1394، صفحه 5-38

سیدمحمد استوار نامقی؛ محمود رضا قربان صباغ


مفهوم «تقلیب عشق کبریا» در متون صوفیه (با تأکید بر آثار مولانا)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-38

داود اسپرهم


کاوشی معناشناختی در «معنویت»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-24

بهزاد حمیدیه


تبارشناسی کتاب مصباح الشریعه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-36

پرویز رستگار؛ محسن قاسم پور؛ کاوس روحی برندق؛ اصغر محمدی


بررسی تطبیقی طرح‌واره‌های حجمی در مثنوی‌های عطار و مثنوی مولانا

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 5-34

داوود اسپرهم؛ سمیه تصدیقی


بررسی ادعای یکسان‌انگاری «فتکون انت ذاک» در بیان بایزید بسطامی و «تت توام اسی» در اوپانیشاد چاندوگیه

دوره 14، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 5-30

محمدهادی توکلی


مبانی قرآنی، روایی، حکمیِ زنجیرۀ علّی گناهان کبیره در حدیقه ‌الحقیقه سنایی

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 5-36

10.22052/0.28.5

حسین حیدری؛ عباس شاه علی رامشه


تحلیل و سنجش زیرساخت قرآنی تذکره الاولیای عطار در رویکرد تعلیمی- تربیتی

دوره 15، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 5-30

10.22052/1.29.5

صحبت‌الله حسنوند؛ تقی اژه‌ای