کلیدواژه‌ها = عرفان
بررسی تطبیقی مسئلۀ خلع بدن در اندیشۀ ابن‌سینا و عرفای مسلمان

دوره 18، شماره 2، دی 1401، صفحه 117-138

نازله خجسته اهری؛ علی رمضانی؛ نرگس اصغری گوار


کارکرد بلاغی و ادبی حروف الفبا در اشعار عرفانی حروفی عمادالدین نسیمی

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 95-122

غلامرضا حیدری


پرندگان اساطیری، سمبولیسم عرفانی و محیط‌‌زیست با تکیه بر شعر عرفانی فارسی

دوره 17، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 281-304

اصغر طارمی؛ مهدی فیاض؛ رضا سمیع زاده؛ رضا چهرقانی


بررسی و تحلیل ابعاد معرفتی فراست در ادب عرفانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 171-204

سید منصور سادات ابراهیمی؛ محمود براتی خوانساری


نگاهی به تعالیم اخلاق عرفانی در حکایت‌های هفت اورنگ جامی

دوره 16، شماره 2، دی 1399، صفحه 109-136

احسان سید محرمی؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ عباس خیرآبادی؛ محمود فیروزی مقدّم


تحلیل مقایسه‌ای‌ـ انتقادی «خودالوهیتی» در معنویت نوین و «وحی دل» در عرفان اسلامی با تکیه بر اندیشه‌های مولانا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 115-144

10.22052/0.28.115

وحید سهرابی فر؛ رضا جلیلی


کاوشی معناشناختی در «معنویت»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-24

بهزاد حمیدیه


بوطیقای عنوان‌شناسی نوشته‌های تصوف از آغاز تا سده هشتم هجری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 29-58

حسین ایمانیان


سیمای عرفانی اسکندر در «آئینۀ اسکندری» امیرخسرو دهلوی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 181-203

سوسن یزدانی؛ محمد مهدی ناصح


مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدّم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 123-144

عباس مصلائی‌پور؛ یحیی میرحسینی؛ مرتضی سلمان‌نژاد


دل آدمی و ویژگی‌های آن از دیدگاه عین‌القضات همدانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 77-102

مرتضی شجاری


تجلی پیامبر در خواب صوفیه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 163-184

محسن محمدی فشارکی؛ محمد چهارمحالی


ماهیت و غایت درد و رنج در شرح تعرّف و کشف المحجوب

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 55-82

زهره تمیم داری؛ زینب اسلامی


پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 105-122

جهانگیر صفری؛ حسین ایمانیان؛ حسین شمسی


تابوشکنی در متون عرفانی

دوره 7، شماره 2، مهر 1390، صفحه 199-216

پارسا یعقوبی جنبه‌سرایی


بررسی اجمالی اندیشـه‌ های مشترک مولانا و ابن‌ فارض

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-34

محمدعلی ابوالحسنی


پیوندهای معنایی تمثیل های وحدت وجود در مثنوی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 211-235

محمدکاظم یوسف‌پور؛ علیرضا محمدی کله‌سر


دایره واژگانی کلمه، کلام و کتاب در مکتب عرفانی ابن‌عربی

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 143-162

عبدالرحیم عناقه


عرفان و سوررئالیسم از منظر زمینه های اجتماعی

دوره 6، شماره 2، مهر 1389، صفحه 183-200

رحمان مشتاق مهر؛ ویدا دستمالچی


پیوند عرفان و رمانتیسم در شعر سپهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 273-294

حسین میکائیلی


روان‌تحلیل‌گری رؤیای ابن‌عربی در فصوص الحکم

دوره 5، شماره 2، مهر 1388

سید علی‌اصغر میرباقری فرد؛ اشرف خسروی


تجربه های معنوی- عرفانی از دیدگاه روان شناسی

دوره 4، شماره 2، مهر 1387، صفحه 25-46

فریبرز صدیقی ارفعی


تأثیر عرفان بر تفاسیر قرآن بر اساس دو تفسیر روض الجنان و کشف الاسرار

دوره 4، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 5-25

اصغر باباسالار


سیمای ابلیس در آثار عین القضات همدانی

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 5-32

نرگس حسنی


باژگویی و باژخوانی در غزلیات حافظ

دوره 3، شماره 2، مهر 1386، صفحه 101-126

حیدر قلی‌زاده